Kamis, 24 November 2011

CARA HALUS MENGGAPAI RIZKI bagian 4

*CARA HALUS MENGGAPAI REZEKI*

Disarikan dari kitab :
أصول الرفق في حصول الرزق
Karya : Imam al Hafizh 'Abdurrohman Jalaluddin
bin Abu Bakr al Suyuthi.


************

18- Imam al Bayhaqi meriwayatkan, dari sayyidina 'Ali karromallaahu wajhahu: sesungguhnya seorang budak mukatab mendatangi beliau dan berkata : tolonglah aku dalam memerdekakan diriku? beliau menjawab: maukah kamu aku ajarkan kalimat yang pernah diajarkan oleh Rosulullah shollallaahu 'alayhi wa sallam? meskipun kamu memiliki hutang sebesar gunung Uhud, niscaya Allah akan menyelesaikan hutang-hutangmu itu. Maka bacalah olehmu !

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك
وأغنني بفضلك عن سواك
Allaahummakfinii bi halaalika 'an haroomika wa aghninii bi fadlika 'an siwaaka.


Artinya : yaa Allaah, cukupkanlah aku dengan hal-hal yang engkau halalkan
dan jauhkanlah aku dari hal-hal yang engkau haramkan. Dengan anugerahmu, buatlah diriku tidak butuh lagi pada selain-MU.


19- Dari sayyidina 'Ali karromallaahu wajhahu, sesungguhnya Fatimah rodliyallaahu 'anhaa mendatangi Rosulullah shollallaahu 'alayhi wa salam dan berkata: makanan para Malaikat adalah Tahlil, Tahmid dan Tamjid, lalu apa makanan bagi kita? beliau menjawab: demi dzat yang telah mengutusku dengan haq, di dapur keluarga Muhammad sudah tiga puluh hari tidak dinyalakan api dan kami telah mendapatkan tawaran berupa beberapa ekor kambing.Jika kamu mau maka aku akan memerintahkan mereka untuk memberimu lima ekor atau kamu aku ajarkan saja lima kalimat yang telah diajarkan oleh Jibril kepadaku? Bacalah olehmu!

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك
وأغنني بفضلك عن سواك


20- Dari sayyidah 'Aisyah rodliyallaahu 'anhaa, beliau berkata : jika bertandang ke peraduannya,Rosulullah shollallaahu 'alayhi wa sallam membaca :

اللهم رب السموات والارض السبع
ورب العرش العظيم اله آدم ورب كل شيء
ومنزل التوراة والانجيل والفرقان
فالق الحب والنوى
أعوذبك من كل شيء أنت آخذ بناصيته
الهم أنت الاول فليس قبلك شيء
والآخر فليس بعدك شيء
وأنت الظاهر فليس دونك شيء
اقض عنا الدين وأغننا من الفقر
Allaahumma robbassamaawaatissab'i wa robbal 'arsyil 'azhiim, ilaaha aadam, wa robba kulli syay-in, wa munzilattawrooti wal injiili wal furqoon, faaliqol habbi wannawaa, a'uudzu bika min syarri kulli syay-in anta aakhidzun binaashiyatihii. Allaahumma antal awwalu falaysa qoblaka syay-un,wal aakhiru falaysa ba'daka syay-un, wa antazzhoohiru falaysa duunaka syay-un, iqdli 'annaddayna wa aghninaa minal faqri.


Artinya: Yaa Allaah, Tuhan tujuh langit dan bumi, Tuhan 'arasy yang agung,Tuhan segala sesuatu yang telah menurunkan Tawroh, Zabuur, Injiil dan al Furqon, yang membelah benih dan biji. Aku berlindung kepada-MU dari buruknya sesuatu yang ada dalam gengamanmu. Yaa Allaah,engkaulah yan pertama,maka tiada lagi sesuatu sebelum-MU.Dan yang terakhir hingga tiada lagi sesuatu setelah-MU. Dan engkau adalah nyata, maka tiada apapun selain dirimu. Bayarkanlah hutang-hutang kami dan jauhkanlah kami dari kemiskinan.


(bersambung)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar